Επιλογή / Select

Το τμήμα αυτό αγκαλιάζει την πιο ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία ενός παιδιού. Η ηρεμία, η ασφάλεια, η φροντίδα και η αγάπη προσφέρεται απλόχερα από την παιδαγωγό, που αγκαλιάζει όλα τα βρέφη, που φεύγουν από την τρυφερή αγκαλιά της μητέρας τους. Μπορεί ένα βρέφος να μην μιλά και η σωματική του ανάπτυξη να μην του επιτρέπει να κάνει πολλά, όμως έχει αποδειχτεί ότι από πολύ νωρίς αντιλαμβάνεται και είναι ικανό να μαζεύει πληροφορίες από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.

Τα ερεθίσματα, που λαμβάνει, μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του, να την προωθήσουν, να την καλλιεργήσουν και να την διαμορφώσουν. Το βρέφος έχει συναισθήματα και από πολύ νωρίς υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν και οι οποίες καθορίζουν την ανάπτυξη του. Έτσι δημιουργώντας διασκεδαστικές εμπειρίες ενισχύουμε την επιθυμία του παιδιού για εξερεύνηση και μάθηση χρησιμοποιώντας παιχνίδια, σχήματα, χρώματα, παιδικά τραγούδια, παραμύθια, εικόνες, κουκλοθέατρο.

Έχοντας δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις πιστεύουμε ότι καταφέρνουμε να φτάσουμε στην εκπλήρωση των στόχων μας, οι οποίοι είναι η ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού που θα το βοηθήσει σταδιακά να αναπτυχθεί σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.


 Στόχοι

Στόχοι του Βρεφικού Τμήματος είναι:

 H σωματική και κινητική εξέλιξη του βρέφους, μέσω της φροντίδας, της ενθάρρυνσης για αυτοεξυπηρέτηση και της εναλλαγής ενδιαφέροντος, με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και παιχνίδια,

 H συναισθηματική ασφάλεια και σιγουριά για την επίτευξη της ομαλής μετάβαση του βρέφους από το σπίτι στο παιδικό σταθμό, και

 Η γλωσσική ανάπτυξη μέσα από ασκήσεις δεξιοτεχνίας και δημιουργικότητας. Φωτογραφικό Υλικό