Επιλογή / Select

Το προνήπιο αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, καθώς τα παιδιά αρχίζουν να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες, ώστε στο νηπιαγωγείο να μπορούν να κατανοήσουν έννοιες και όρους, που θα τα βοηθήσουν να συνεχίσουν το ταξίδι της εκπαίδευσης, στις τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος του τμήματος είναι η ισορροπημένη και ολόπλευρη ψυχική, σωματική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία μιας ακέραιης προσωπικότητας, προικίζοντας ταυτόχρονα το παιδί με αυτογνωσία, πειθαρχία, θάρρος και κριτική σκέψη.

Μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα, γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες που αφορούν τη γλώσσα, τις προμαθηματικές έννοιες, τα εικαστικά και τη σωματική εξάσκηση, μέσα από δραστηριότητες κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ηλικία.


 Αγγλικά

en 

Για όλα τα παιδιά άνω των 2,5 ετών, οι δραστηριότητες μίας διδακτικής ώρας κάθε μέρα γίνονται στα Αγγλικά, από αγγλόφωνη παιδαγωγό. Τα παιδιά είναι σε μια ηλικία, που απορροφούν εύκολα γνώσεις και αποκτούν γρήγορα και αβίαστα, με τον πιο ευχάριστο τρόπο μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, ζωγραφική, χειροτεχνίες και άλλες δραστηριότητες, ένα πολύ ικανοποιητικό λεξιλόγιο.


 Στόχοι

Στόχοι του Προνηπιακού Τμήματος είναι:

  Η κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη του νηπίου, με τη βοήθεια του ομαδικού παιχνιδιού και των ομαδικών δραστηριοτήτων, με στόχο την κοινωνικοποίηση και τη σωστή διαχείριση των συναισθημάτων του,

  Η νοητική εξέλιξη του νηπίου, μέσω γλωσσικών, μαθηματικών και άλλων δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, και

  Η ψυχοκινητική εξέλιξη του νηπίου, με τη βοήθεια δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης - εικαστικά, δραματική τέχνη, γυμναστική και μουσική. Φωτογραφικό Υλικό