Επιλογή / Select

Βασικός στόχος του τμήματος αυτού είναι να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού, να βοηθήσουμε την αρμονική ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών ικανοτήτων και να διευκολύνουμε την πνευματική του συγκρότηση και τον προσδιορισμό της ταυτότητας του.

Μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες τα παιδιά επικοινωνούν και συνεργάζονται αρμονικά. Ακολουθώντας τη μοναδικότητα, αλλά και την αναπτυξιακή πορεία του κάθε παιδιού, επιδιώκεται η ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.

Οι γνωστικές περιοχές που αποτελούν το πρόγραμμα είναι:

 Η Γλώσσα: ανάπτυξη προφορικού λόγου - σύνταξη προτάσεων,

 Οι Αριθμοί: ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης,

 Το Περιβάλλον: κατανόηση φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,

 Η γνωριμία με τη παράδοση του τόπου μας.

Σε όλη αυτή τη προσπάθεια είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία με τους γονείς γιατί έτσι εξασφαλίζεται η αναγκαία στήριξη για τη σωστή σωματική και ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών.


 Αγγλικά

en 

Για όλα τα παιδιά άνω των 2,5 ετών, οι δραστηριότητες μίας διδακτικής ώρας κάθε μέρα γίνονται στα Αγγλικά, από αγγλόφωνη παιδαγωγό. Τα παιδιά είναι σε μια ηλικία, που απορροφούν εύκολα γνώσεις και αποκτούν γρήγορα και αβίαστα, με τον πιο ευχάριστο τρόπο μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, ζωγραφική, χειροτεχνίες και άλλες δραστηριότητες, ένα πολύ ικανοποιητικό λεξιλόγιο.


 Στόχοι

Στόχοι του Προ-Προνηπιακού Τμήματος είναι:

  Η κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη του νηπίου, με τη βοήθεια του ομαδικού παιχνιδιού και των ομαδικών δραστηριοτήτων, με στόχο την κοινωνικοποίηση και τη σωστή διαχείριση των συναισθημάτων του,

  Η νοητική εξέλιξη του νηπίου, μέσω γλωσσικών, μαθηματικών και άλλων δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, και

  Η ψυχοκινητική εξέλιξη του νηπίου, με τη βοήθεια δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης - εικαστικά, δραματική τέχνη, γυμναστική και μουσική. Φωτογραφικό Υλικό