Επιλογή / Select

Για την εγγραφή, ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού συμπληρώνει αίτηση που υποβάλλεται στη Διεύθυνση του Σταθμού, μαζί με πιστοποιητικό υγείας και τα εμβόλια του παιδιού.

Η πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων γίνεται το πρώτο δεκαήμερο τρέχοντος μηνός, χωρίς καθυστέρηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του παιδικού σταθμού. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στη Διεύθυνση του Σταθμού ή σε ορισμένο εκπροσωπό της.

Κάθε νέο Σχολικό Έτος διαρκεί απο το Σεπτέμβρη έως τον Άυγουστο.

Κάθε γονέας καταβάλλει ένα μήνα εγγύηση με την εγγραφή του στο σχολείο. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς (Αύγουστος).

Τα δίδακτρα κάθε μήνα καταβάλλονται στο σταθμό, ανεξάρτητα από το εάν το παιδί δεν έχει προσέλθει.

Οι γονείς υποχρεούνται να είναι συνεπείς στο ωράριο λειτουργίας του σταθμού. Οταν θέλουν να έλθουν να πάρουν τα παιδιά τους πιο νωρίς από το καθορισμένο, οι ίδιοι ή άτομο δίκης τους επιλογής, πρέπει τηλεφωνικά να ενημερώσουν την Διεύθυνση του Σταθμού με τα στοιχεία του ατόμου που θα πάρει το παιδί. Όταν έρχονται να φέρουν ή να πάρουν τα παιδιά τους υποχρεούνται να ειναι διακριτικοί. Επίσης παρακαλούμε πολύ τους γονείς να ειναι ντυμένοι ευπρεπώς κατα την παράδοση και παραλαβή των παιδιών απο το χώρο του σχολείου καθώς και από το σημείο συνάντησης με το σχολικό. Οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν ευθύνη κατα την προσέλευση να παραδίδουν το παιδί στους παιδαγωγούς και κατά την αποχώρηση τους να κλείνουν την εξωτερική πόρτα.

Οι γονείς οφείλουν να συμβαδίζουν με τους υπάρχοντες κανόνες που ισχύουν στο σταθμό, καθώς και να συμβάλλουν στο έργο των παιδαγωγών και τις καθημερινές δραστηριότητες και τις σχολικές εορτές. Τυχόν παράπονα ή υποδείξεις απευθύνονται στην Διεύθυνση του Παιδικού Σταθμόυ ως μόνη αρμόδια για την επιλυσή τους.

Τέλος στην περίπτωση που κάποιο παιδί ειναι αδιάθετο, θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να ανάρρωσει πλήρως. Εάν το παιδί νιώσει αδιαθεσία κατα το διάστημα που ειναι στο σχολείο μας, άμεσα θα ενημερώνονται οι γονείς του. Οι δε γονείς θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο το συντομότερο και να παραλάβουν το παιδί τους.