Επιλογή / Select

Τμήματα

Τα παιδάκια χωρίζονται, ανάλογα με την ηλικία τους, σε μικρές παρεούλες, που παρακολουθούν το ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, που διαμορφώνει η υπεύθυνη παιδαγωγός, βασισμένη στις νοητικές και γλωσσικές ικανότητες των παιδιών, αλλά και στις ψυχολογικές και συναισθηματικές τους ανάγκες.

Στο σταθμό μας δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

 

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκτός από τις ώρες φαγητού και ύπνου, προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και επιθυμίες των παιδιών και περιλαμβάνει δραστηριότητες για :

 Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη,

 Γλωσσική και Νοητική Ανάπτυξη,

 Αισθητική Αγωγή και Δημιουργία,

 Ψυχοκινητική Ανάπτυξη,

 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Αισθήσεων και

 Αγγλικά


 Πληροφορίες

 Ώρα Προσέλευσης: από 07:30 έως 08:30
 Ώρα Παραλαβής: από 13:30 έως 15:00
 Ολιγομελή Τμήματα

 Βρεφικός Σταθμός | Λιθάρι

 Βρεφικό (2,5 μηνών - 1,5 ετών)
 Μεταβρεφικό (1,5 ετών - 2,5 ετών)

 Παιδικός Σταθμός | Σολάρι

 Προ-Προνηπιακό (2,5 ετών - 3,5 ετών)
 Προνηπιακό (3,5 ετών - 5 ετών)

kindergarten

Ο Παιδικός Σταθμός "Παιδικός Κόσμος (Childrens World)" εγκαινιάζει για το σχολικό έτος 2016 - 2017 νέα τμήματα εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλίκας.

Σκοπός των εργαστηρίων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων πραγματοποιούνται κατάλληλες δραστηριότητες, οι οποίες ξεκινούν από τις ανάγκες και τις γνώσεις των παιδιών, ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα και την ανταλλαγή ιδεών.

Το προνήπιο αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, καθώς τα παιδιά αρχίζουν να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες, ώστε στο νηπιαγωγείο να μπορούν να κατανοήσουν έννοιες και όρους, που θα τα βοηθήσουν να συνεχίσουν το ταξίδι της εκπαίδευσης, στις τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος του τμήματος είναι η ισορροπημένη και ολόπλευρη ψυχική, σωματική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία μιας ακέραιης προσωπικότητας, προικίζοντας ταυτόχρονα το παιδί με αυτογνωσία, πειθαρχία, θάρρος και κριτική σκέψη.

Βασικός στόχος του τμήματος αυτού είναι να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού, να βοηθήσουμε την αρμονική ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών ικανοτήτων και να διευκολύνουμε την πνευματική του συγκρότηση και τον προσδιορισμό της ταυτότητας του.

Μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες τα παιδιά επικοινωνούν και συνεργάζονται αρμονικά. Ακολουθώντας τη μοναδικότητα, αλλά και την αναπτυξιακή πορεία του κάθε παιδιού, επιδιώκεται η ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι τα πιο σημαντικά για την ανάπτυξή του. Σε αυτό το στάδιο αναπτύσσει σημαντικό μέρος των ικανοτήτων του. Χτίζει τις βάσεις, πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξή του και αναπτύσσει το βασικό πλαίσιο για τις αξίες της ζωής του και τη μαθησιακή του εξέλιξη.

Οι δραστηριότητες του τμήματος βοηθούν το παιδί, έτσι ώστε να καλλιεργεί τις αισθήσεις του και να μπορεί να διαμορφώνει τις πράξεις του, συναισθηματικές, νοητικές και κινητικές. Αποκτά ποικιλία εμπειριών από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, μαθαίνει να τις επεξεργάζεται, να τις αφομοιώνει και στη συνέχεια, να μπορεί να τις οργανώνει. Μπορεί να κατανοεί και να εκφράζεται μέσω λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, αλληλεπιδρά με το κοινωνικό του περιβάλλον και αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις, που θα το βοηθήσουν να ενταχθεί αβίαστα στην κοινωνική ζωή. Τέλος αναπτύσσει πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα μέσα στο πλαίσιο της οργανωμένης ομάδας συνομήλικων.

Το τμήμα αυτό αγκαλιάζει την πιο ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία ενός παιδιού. Η ηρεμία, η ασφάλεια, η φροντίδα και η αγάπη προσφέρεται απλόχερα από την παιδαγωγό, που αγκαλιάζει όλα τα βρέφη, που φεύγουν από την τρυφερή αγκαλιά της μητέρας τους. Μπορεί ένα βρέφος να μην μιλά και η σωματική του ανάπτυξη να μην του επιτρέπει να κάνει πολλά, όμως έχει αποδειχτεί ότι από πολύ νωρίς αντιλαμβάνεται και είναι ικανό να μαζεύει πληροφορίες από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.

Τα ερεθίσματα, που λαμβάνει, μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του, να την προωθήσουν, να την καλλιεργήσουν και να την διαμορφώσουν. Το βρέφος έχει συναισθήματα και από πολύ νωρίς υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν και οι οποίες καθορίζουν την ανάπτυξη του. Έτσι δημιουργώντας διασκεδαστικές εμπειρίες ενισχύουμε την επιθυμία του παιδιού για εξερεύνηση και μάθηση χρησιμοποιώντας παιχνίδια, σχήματα, χρώματα, παιδικά τραγούδια, παραμύθια, εικόνες, κουκλοθέατρο.