Επιλογή / Select

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι τα πιο σημαντικά για την ανάπτυξή του. Σε αυτό το στάδιο αναπτύσσει σημαντικό μέρος των ικανοτήτων του. Χτίζει τις βάσεις, πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξή του και αναπτύσσει το βασικό πλαίσιο για τις αξίες της ζωής του και τη μαθησιακή του εξέλιξη.

Οι δραστηριότητες του τμήματος βοηθούν το παιδί, έτσι ώστε να καλλιεργεί τις αισθήσεις του και να μπορεί να διαμορφώνει τις πράξεις του, συναισθηματικές, νοητικές και κινητικές. Αποκτά ποικιλία εμπειριών από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, μαθαίνει να τις επεξεργάζεται, να τις αφομοιώνει και στη συνέχεια, να μπορεί να τις οργανώνει. Μπορεί να κατανοεί και να εκφράζεται μέσω λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, αλληλεπιδρά με το κοινωνικό του περιβάλλον και αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις, που θα το βοηθήσουν να ενταχθεί αβίαστα στην κοινωνική ζωή. Τέλος αναπτύσσει πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα μέσα στο πλαίσιο της οργανωμένης ομάδας συνομήλικων.

Βασική μας αρχή είναι ο σεβασμός στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού και στην προσπάθεια του να κατακτήσει τη γνώση ως αποτέλεσμα δικής του εξερεύνησης και προσπάθειας.


 Στόχοι

Στόχοι του Μεταβρεφικού Τμήματος είναι:

  Να μάθουν να ξεχωρίζουν και να ακολουθούν μια υγιή συμπεριφορά,

  Να ικανοποιούν τη φυσική τάση τους και περιέργεια για εξερεύνηση, σε ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, στο οποίο να μπορούν με ασφάλεια να μάθουν, παίζοντας, και

  Να μάθουν να αγαπούν τον εαυτό τους και οι διαπροσωπικές τους σχέσεις να διέπονται από αγάπη και σεβασμό. Φωτογραφικό Υλικό